Brankári
Martin
Jankovič
Richard
Hlobil
Útočníci
Kristián
Pavlík
Daniel
Deák
Obrancovia
Tomáš
Bálent
Evan Samuel
Kilian
Alexander
Machovich
Šimon
Zlocha
Samuel
Foltýn
Koszeghy
Mykhalov
Jakub
Holec
Záložníci
Lucas
Benkovský
Ivan
Druzhkov
Patrik
Škereň
Miroslav
Toman
David
Drahoš
Hugo
Morice
Tomáš
Kurti