Prezident MOV reaguje na kritiku: Poľutovaniahodné, že vlády nerešpektujú majoritu