Berie ho ešte niekto vážne? Rozčarovaný Kincl reaguje na Vémolov zápas