Trpí duševnou chorobou. Kým spoluhráči hrali vo finále, on sa liečil