Zmenil masku a začal vyhrávať. Čo stojí za Halákovým zmŕtvychvstaním?