Černák vynechá štvrtý zápas série, otázny je aj štart elitného útočníka