Nemci riešia kuriózny problém. Na zápas do Kolína sa presunú autobusom