Matričná komisia

Tajomníci
Ivan Čuhár
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.