Matričná komisia

Tajomníci
Ivan Čuhár
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.