Komisia rozhodcov

Členovia
Rastislav Behančín
Ladislav Angyal
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.