Komisia rozhodcov

Členovia
Rastislav Behančín
Ladislav Angyal
Lukáš Peško
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.