10.09.2020, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 10.9.2020

10.09.2020, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 9.9.2020

1. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTKopätovne upozorňuje kluby na dodržiavanie VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s organizáciou stretnutí PFZ pre COVID - 19. Všetci návštevníci podujatia musia mať počas celej doby trvania rúška na tvári (okrem trénera)

- ŠTK upozorňuje kluby na dôsledné nahrávanie videozáznamov na futbalnet (začiatky polčasov, odchody, polčasy nahrávané v celku od vstupu na hraciu plochu po odchod do kabín) pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

- ŠTK oznamuje, že finále Pohára PFZ Sp.Štvrtok – Štrba sa uskutoční dňa 15.9.2020 o 18:00 hod. v NTC Poprad.

image

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie žiakov U15 7.kolo Toporec – Štrba dňa 11.9.2020 o 16:00 hod. – vzájomná dohoda – Štrba poplatok 5 + 5 €

- ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek U11:
Hranovnica – 15.9. o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku v Hranovnici
Rakúsy 15.9.2020 o 13:00 hod. Zraz účastníkov je o 12:30 hod. na ihrisku v Rakúsoch
Levoča 15.9.2020 o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku v Levoči
Hôrka 12.9. o 10:30 hod. Zraz účastníkov je o 10:00 hod. na ihrisku v Hôrke
Bijacovce – 12.9. o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku v Bijacovciach
Lúčivná – 13.9.o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. na ihrisku vo VIKARTOVCIACH

2. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po ČK:

- U 039 Tomáš Korenko 1190262 (Švábovce 8.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 07.09.2020 + 10€

- U 040 Peter Vernarec 1090370 (L.Teplička 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 07.09.2020 + 10€

- U 041 Ján Korba 1218189 (Kurimany 7.liga) vylúčený za HNS (telesné napadnutie R malou intenzitou na HP) podľa čl. 49/1d,2d DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 2 mesiacov od 07.09.2020 do 7.11.2020 + 10€

Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 042 Dávid Čáni 1203970 (Lučivná 7.liga) – od 7.9.2020 + 10 €

Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie :

- U 043 Tomáš Alexy 1273943 (Šuňava 4.liga U19) od 07.09.2020 + 5€

- U 044 Tomáš Pemčák 1348797 (Sp.Štiavnik 4.liga U19) od 07.09.2020 + 5 €

- U 045 Erik Mlynarčík 1351544 (Kurimany 7.liga) od 07.09.2020 + 10 €

Podmienečné upustenie od zvyšku DS:

- U 046 Tobias Korenko 1323919 (Švábovce-dorast) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS/1stretnutie a určuje skúšobnú dobu do 7.12.2020 - + 5 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 047 - DK trestá FK Slov.Ves fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Slov.Ves – Kravany – podľa čl. 8.14 a) + 10 €

3. SPRÁVA KR:
- KRupozorňuje R na dôsledné sledovanie dodržiavania VŠETKÝCH opatrení v súvislosti s COVID-19.

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Batizovce na výkon rozhodcov v stretnutí Batizovce - Štrba

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Franková na výkon rozhodcov v stretnutí Švábovce - Franková

Prečítané: 403x