Komisia rozhodcov
Členovia
Pavel Ištvánik
Patrik Širanec
Peter Cimprich
Marek Koleno
Tajomníci
Rozhodnutia
ZA-KR-2020/2021-0002poplatok za sťažnosť
ZA-KR-2020/2021-0001poplatok za sťažnosť