Disciplinárna komisia
Členovia
Ladislav Korček
Marián Šichman
Tajomníci
Rozhodnutia
ZA-DK-2020/2021-0051Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0050Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0049Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0048Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0047Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0046Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0045Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0044Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0035Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0034Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0033Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0032Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0031Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0030Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0029Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0028Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0027Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0026Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0025Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0024Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0023Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0022Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0021Poplatok klubu
ZA-DK-2020/2021-0017Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0016Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0015Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0014Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0013Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0012Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0011Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0010Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0009Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0008poplatok za zmenu termínu
ZA-DK-2020/2021-0007Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0006Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0005Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0004Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0003Trest Hráča
ZA-DK-2020/2021-0002Trest Hráča