• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Prešov

Disciplinárna komisia

Členovia
Marek Bakoň
Martin Filipák
Ján Daňko
František Havira
Jozef Pribula
Štefan Šipka
Igor Štec
PO-DK-2020/2021-0126

U 126: DK berie na vedomie podnet Jána Martona (1402630)
PO-DK-2020/2021-0125

U 125: Ján Marton (1402630)
PO-DK-2020/2021-0124

U 124: DK oznamuje všetkým účastníkom súťaží riadených ObFZ Prešov
PO-DK-2020/2021-0123

U 123: DK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 200,- €
PO-DK-2020/2021-0122

U 122: DK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 50,- €