Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
Martin Filipák
Ján Daňko
František Havira
Jozef Pribula
Štefan Šipka
Igor Štec
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2020/2021-0082U 082: Na základe podnetu ŠTK začína disciplinárne konanie voči FK Rožkovany za neoprávnený štart hráča v stretnutí 5. ligy dorast
PO-DK-2020/2021-0081U 081: DK na základe Správy delegáta stretnutia, podaní na komisiu a vlastných zistení za napadnutie hráča hostí, vbehnutie divákov domácich na ihrisko a nedostatočnú US - dopustenie fyzického napadnutia hráča divákom počas stretnutia 6. liga 3b dospelí, 6. kolo, 13.09.2020, Chmiňany – Dubovica
PO-DK-2020/2021-0080U 080: Roland Bari (1334167) Chmiňany
PO-DK-2020/2021-0079U 079: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Sedlice finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 5. ligy žiakov
PO-DK-2020/2021-0078U 078: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dorast
PO-DK-2020/2021-0077U 077: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s menším počtom hráčov a následne pokles počtu hráčov pod 6
PO-DK-2020/2021-0076U 076: Adrián Pavuk (1283832) Chmeľov
PO-DK-2020/2021-0075U 075: Erik Ševčovič (1119849) Žehňa
PO-DK-2020/2021-0074U 074: Alexander Radačovský (1127415) Šarišské Sokolovce
PO-DK-2020/2021-0073U 073: Marián Bendik (1250501) Chmiňany
PO-DK-2020/2021-0072U 072: Tomáš Kaleja (1405764) Ostrovany
PO-DK-2020/2021-0071U 071: Timotej Bľanda (1376649) Trnkov
PO-DK-2020/2021-0070U 070: Sebastián Horváth (1418545) Svinia
PO-DK-2020/2021-0069U 069: Ján Girašek (1351489) Rožkovany
PO-DK-2020/2021-0068U 068: Denis Peti (1256543) Ruská Nová Ves
PO-DK-2020/2021-0067U 067: Daniel Ondria (1319716) Kokošovce
PO-DK-2020/2021-0066U 066: DK začína disciplinárne konanie voči FK Chmiňany
PO-DK-2020/2021-0065U 065: DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia
PO-DK-2020/2021-0064U 064: DK ukladá FK Šarišské Michaľany finančnú pokutu 200€
PO-DK-2020/2021-0063U 063: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 20€
PO-DK-2020/2021-0062U 062: Matej Oľha (1426986) Kendice
PO-DK-2020/2021-0061U 061: Marek Hajduch (1288927) Krivany
PO-DK-2020/2021-0060U 060: Dominik Mačo (1250534) RN Žehňa
PO-DK-2020/2021-0059U 059: Patrik Vardžik (1292644) Haniska
PO-DK-2020/2021-0058U 058: Lukáš Tuleja (1242329) Hermanovce
PO-DK-2020/2021-0057U 057: Fabian Križalkovič (1376167) Rožkovany
PO-DK-2020/2021-0056U 056: Peter Rakaš (1386452) Šarišské Michaľany
PO-DK-2020/2021-0055U 055: Dávid Vaško (1420187) Kendice
PO-DK-2020/2021-0054U 054: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ľubotice disciplinárnu sankciu – upozornenie
PO-DK-2020/2021-0053U 053: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Ličartovce disciplinárnu sankciu – upozornenie
PO-DK-2020/2021-0052U 052: Patrik Čonka (1110538) Žehňa
PO-DK-2020/2021-0051U 051: Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce
PO-DK-2020/2021-0050U 050: Ján Giňa (1339760) Ražňany
PO-DK-2020/2021-0049U 049: Dávid Červeňák (1387261) Pečovská Nová Ves
PO-DK-2020/2021-0048U 048: Samuel Domovec (1298464) Poloma
PO-DK-2020/2021-0047U 047: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce
PO-DK-2020/2021-0046U 046: Jakub Bujňák (1298105) Brezovička
PO-DK-2020/2021-0045U 045: Lukáš Mačo (1358914) Rómovia napredujú, Žehňa
PO-DK-2020/2021-0044U 044: Matúš Vasko (1232075) Terňa
PO-DK-2020/2021-0043U 043: Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce
PO-DK-2020/2021-0042U 042: Gabriel Svat (1101151) Petrovany
PO-DK-2020/2021-0041U 041: Maroš Kaleja (1121248) Žehňa
PO-DK-2020/2021-0040U 040: Radovan Molčan (1153938) Brezovica
PO-DK-2020/2021-0039U 039: Igor Sivák (1200902) Ľubotice
PO-DK-2020/2021-0038U 038: Rudolf Žiga (1387289) Lemešany
PO-DK-2020/2021-0037U 037: Filip Dobrovič (1246316) Jakubovany
PO-DK-2020/2021-0036U 036: Patrik Čonka (1110538) Žehňa
PO-DK-2020/2021-0035U 035: Andrej Kupčík (1295616) Brezovička
PO-DK-2020/2021-0034U 034: Patrik Babčák (1320775) Drienovská Nová Ves
PO-DK-2020/2021-0033U 033: František Štofanko (1292988) Žipov