Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Šankweiler
Tomáš Okruhľanský
Denis Havira
Stanislav Šváby
František Tomeček
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2020/2021-0229Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0228Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0227Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0226Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0211Cestovne pre delegovanú osobu
PO-STK-2020/2021-0210Cestovné pre delegované osoby
PO-STK-2020/2021-0209Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0208Cestovné za neodohrané stretnutie
PO-STK-2020/2021-0207Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0206Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0205Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0204Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0203Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0202Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0201Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0200Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0199Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0198Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0197Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0196Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0195Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0194Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0193Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0192Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0191Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0190Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0189Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0188Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0187Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0186Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0185Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0184Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0183Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0182Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0181Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september
PO-STK-2020/2021-0180Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september