Trénersko-metodická komisia
Členovia
Martin Földeši