Komisia mládeže
Členovia
Pavol Šuták
Gábor Renczés
Tajomníci