03.09.2020, Štefan Olšavský

Úradná správa č.2 z 3.9.2020

03.09.2020, Štefan Olšavský
[doc]2. Úradná správa č.2.docx

Úradná správa č. 2 zo dňa  3.9.2020

Sekretariát:

Sekretariát MFZ upozorňuje futbalové kluby na nové opatrenia RUVZ pri ochrane proti Covid 9.

Povinnosť nosiť rúško

Platnosť nariadenia od: 2. septembra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: 14. septembra 2020, 18:00 hod

Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále odporúčané a to najmä v prípadoch, ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.

Hromadné a športové podujatia

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

!Upozornenie

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimka zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),

hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

ŠTK

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

4. ŠTK vydáva nasledovné obsadenie 2.kola:

o 15,30 hod:

- Šaca  - Slávia TU B

- Kecerovce  - Kavečany

- Geča 73 B - Vyšná Myšľa

- KAC Košice – Slanská Huta

- Sokoľ  - Krásna

Prípravky:

- U09 1.k Košická Nová Ves – Čaňa dňa 9.9.2020 o 16,00 hod.

5. ŠTK na základe dohody schvaľuje:

- VI.L MFZ 3.k Slávia TU B – Kecerovce dňa 13.9.2020 o 15,30 hod. v Kecerovciach a 12.k Kecerovce – Slávia TU B v Košiciach. Obrátené poradie. Kolízia.

6. KAC Jednota dospelí hrajú svoje domáce stretnutia v Kráľovciach

7. Družstvá prípraviekhrajú svoje stretnutia v zmysle vyžrebovania, resp. podľa vzájomnej dohody.

8. ŠTK upozorňuje rozhodcov a DZ, ktorí nemajú ešte uzatvorené zmluvy s MFZ Košice, ktoré ste obdŕžali v týždni, aby tak urobili čo najskôr. Bez uzavretej zmluvy nemôžu byť uhradené náklady spojené s funkciou R a DZ.

DK:

- VI.Liga, 1.kolo, FK Krásna - KAC Jednota Košice, vylúčený : Roman Suchý, 1254337, previnenie : podľa DP čl.46/1/a, trest: podľa DP čl.46/2 pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie NEPO od 31.08.2020 + 10 € prejednávací poplatok.

Prečítané: 72x