FK Borský Svätý Jur

FK Borský Svätý Jur

Futbalnet

IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 18. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 16. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 15. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 14. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 13. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 12. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 11. kolo
IX .liga - Ploty SKALA -dosp.-III.tr.-ObFZ SE - IX. liga Ploty SKALA Dospelí - 9. kolo