Zobrať nepripraveného hráča je samovražda (komentár)