Na kraji je slovenský unikát. Geneticky je predurčený na dvojnásobnú záťaž