Vo Zvolene nepokračujú viacerí hráči, klub sa chce zamerať na odchovancov