Hovorilo sa o ňom ako o jednotke. Brankára Seattlu posielajú po operácii na farmu