FC Barcelona je v zlej finančnej situácii, napriek tomu plánuje znova nakupovať