Program a výsledky dnes - Štvrtok 10. 2. - Olympiáda v Pekingu 2022