Disciplinárna komisia

Tajomníci
Ján Kopec
Komisia neprijala v sezóne 2018/2019 žiadne rozhodnutia.