Zákon č.1/2011 o organizovaní verejných športových podujatí