Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujucim návrhom poslancov. 

Pridané dňa28.02.2017Viac