1.A tr. o umiestnenie
Nadstavba o majstra Liptova
1.B tr. o umiestnenie
Malý futbal st,žiaci
1.B tr.žiaci
1. A tr. žiaci
Nenašli sa žiadne zápasy
Liptovský futbalový zväz

Súťaže 2015/2016

Liptovský futbalový zväz