TJ Tatran Krušetnica

TJ Tatran Krušetnica

Futbalnet

U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 24. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 23. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 22. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 18. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 17. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 16. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 15. kolo
U13 (MŽ- Malý Futbal) - Skupina A - 14. kolo