Brankári
Marko
Furuláš
Simon
Hrnčár
Obrancovia
Ján
Harbuľák
Filip
Buday
Štefan
Korman
Martin
Mesároš
Martin
Ďuriš
Tobias
Hupka
Sebastián
Varga
Záložníci
Peter
Halúzka
Marek
Hrnčár
Juraj
Sipos
Ľuboš
Kolár
Adam
Barborík
Viktor
Lacko
Útočníci
Adam
Zelenka
Tomáš
Jánošov