Brankári
Leo
Skorka
Obrancovia
Erik
Gardian
Tobias
Horkový
Samuel
Mahdoň
Adrián
Slezko
Filip
Škultéty
David
Babuša
David
Haljak
Záložníci
Matej
Križan
Lukáš
Macúch
Samuel
Miškech
Ondrej
Pepich
Matej
Škultéty
Michal
Červenak
Útočníci
Marko
Kubiš
Marek
Minař
Juraj
Pepich
Adam
Tretinár
Filip
Tretiár