Brankári
Jakub
Fazekaš
Sebastián
Hojdan
Obrancovia
Matej
Borčík
Miroslav
Belej
Rastislav
Girman
Útočníci
Samuel
Loffay
Samuel
Kovalčin
Boris
Horváth
Marko
Borovič
Filip
Ščerbík
Erika
Baňasová
Záložníci
Richard
Rudik
Sebastián
Tóth
Maroš
Popeláš
Jozef
Takáč
Dávid
Tóth