Brankári
Bence
Patasi
Roland
Gajdosík
András Bertalan
Béhr
Obrancovia
Bálint
Peőcz
Márk
Szeghy
Bence
Molnár
Dávid
Csomor
Peter
Méri
Levente
Szalay
László
Pósvay
Tamás
Stern
Záložníci
Dávid
Mautner
Márk
Mautner
Bálint
Fehér
Márton
Marsal
Áron
Csomor
Útočníci
Zalán
Polák
Roland
Végh
Ladislav
Megyeri
Ákos
Végh