Brankári
Tomáš
Smataník
Jozef
Poništiak
Obrancovia
Andrej
Stašiniak
Martin
Habiňák
Andrej
Kmeť
Branislav
Lúchava
Marián
Šmiheľ
Jakub
Lúchava
Jozef
Melek
Ľubomír
Siman
Záložníci
Juraj
Siman
Matúš
Snovák
Pavol
Gočal
Marián
Čiernik
Samuel
Kurtulík
Michal
Kasan
Karol
Brčák
Rastislav
Jagnešák
Lukáš
Čecho
Róbert
Jendrišek
Útočníci
Patrik
Kapičák
Jaroslav
Prozbík
Tomáš
Hollý
Rastislav
Planeta
Miloš
Ljubenović