Brankári
Erik
Bystrý
Obrancovia
Marek
Dvorák
Erik
Schickhofer
Besmir
Toči
Tomáš
Labaš
Matúš
Obranec
Záložníci
Roman
Mašlík
Michal
Kralovič
Martin
Baranovič
Milan
Pavelka
Útočníci
Filip
Mašlár
Sebastián
Šelc
Ján
Mutkovič
Patrik
Šišolák
Matúš
Blaško
Nikolas
Baňař