Brankári
Imrich
Uzola
Obrancovia
Samuel
Udvaroš
Richard
Synák
Patrik
Žák
Norbert
Haják
Daniel
Tomašovič
Benjamin
Mazanka
Tomáš
Zdarilek
Antonio
Oláh
Michal
Kralovič
Lukáš
Sabo
Útočníci
René
Herman
Tomáš
Kubinák
Stanislav
Záblacký
Michal
Varga
Nicolas
Tokár
Matúš
Obranec
Enriko
Strinža
Milan
Pavelka
Juraj
Orešanský
Tomáš
Horváth
Záložníci
Michal
Bennár
Dávid
Klúčik
Dušan
Sýkora
Cyril
Daško
Adrián
Oláh
Erik
Schickhofer
Patrik
Kolek
Nikolas
Baňař
Tomáš
Mičuch
Sebastián
Šelc
Andrej
Hreco
Matúš
Blaško
Ladislav
Borš
Roman
Radványi