Brankári
Zuzana
Forraiová
Anna
Vozárová
Mannah Athane
Mace
Tereza
Žiaková
Obrancovia
Viera
Strellová
Timea
Kondašová
Martina
Trochanová
Petra
Bereščíková
Romana
Oláhová
Timea
Porteľová
Sabína
Slivovská
Réka
Horváthová
Michaela
Pustaiová
Útočníci
Zita
Baníková
Emília
Stredná
Andrea
Komáriková
Juliána
Šimková
Tamara
Koflanovičová
Vanesa
Brezová
Veronika
Bocanová
Patrícia
Bobaľová
Záložníci
Patrícia
Bačová
Zuzana
Jeleneková
Simona
Lukčíková
Katarína
Korfantová
Radka
Capiková
Kitti
Uzsovicsová
Zuzana
Belišová