Brankári
Klára
Orosiová
Obrancovia
Vanesa
Hrehová
Ema
Bila
Ema
Mičejová
Nikola
Horná
Záložníci
Patrícia
Zubková
Tamara
Ivančová
Viktória
Lapčáková
Melánia
Glodová
Útočníci
Timea
Šnajderová
Klaudia
Maďaríková
Alexandra
Čurová
Michaela
Horná
Barbora
BARANOVÁ