Brankári
Matúš
Lajtár
Obrancovia
Jakub
Suchý
Samuel
RUDŽIK
Richard
Maťoška
Peter
FEDORCO
Adrián
HARMANSKÝ
Martin
Kirňák
Samuel
Vasko
Záložníci
Sebastián Martin
Sidor
Radovan
GALANDA
Lukáš
Tracík
Michal
Voloch
Dárius
Ridoš
Kristián
Hišem
Tomáš
Maťoška
Richard
Sič
Tadeáš
Zeleňák
Branislav
KUZMA
Barbara
Moravcová
Kristián
PALEJ
Tomáš
Kroka
Matej
PEŠTA
Marek
Burik
Dušan
Lopata
Útočníci
Damián
ANDRAŠČÍK
Ladislav
Mitro
Simona
CHOMOVÁ
Patrik
PEŠTA
Patrik
TKAČUK
Ivo
MINČIČ
Marek
Ocetník