Brankári
Šimon
Jančík
Miroslav
Bomba
René
Putera
Igor
Zubák
Obrancovia
Jakub
Tamáš
Patrik
Zlatnický
Marek
Oravec
Matúš
Hreňo
Dávid
Pribilinec
Roman
Krokavec
Mário
Petalík
Dávid
Škorňa
Miloš
Leveš
Eduard
Rusník
Ladislav
Zubák
Lukáš
Muška
Jakub
Kožuch
Marek
Medvec
Útočníci
Filip
Benedikty
Jakub
Barták
Adrian
Štitnický
Miroslav
Boldi
Záložníci
Patrik Filip
Spišák
René
Chrapan
René
Miklóš
Martin
Marchevský
Dávid
Kováč
Katarína
Vredíková
Sebastián
Kováč
Tomáš
Hoza
Richard
Laboš
Ladislav
Adam
Tomáš
Bútora
Matúš
Juríček