Brankári
Rastislav
Džavoronok
Obrancovia
Jakub
Vachaľ
Radoslav
Grundza
Matúš
Timko
Marián
Čakurda
Profil nie je verejný
Lukáš
Kostilnik
Miroslav
Čonka
Záložníci
Štefan
Mulik
Adrián
Palička
Šimon
Timko
Ľubomír
Čatloš
Branislav
Šanta
Andreas
Homza
Marek
Kanči
Patrik
Špak
Adam
Hančák
Marek
Kopčák
Norbert
Kmiť
Igor
Varecha
Lukáš
Kostilnik
René
Goroľ
Útočníci
Peter
Janočko
Dominik
Kmiť