Brankári
Alex
Rozsnyo
Damien
Vajda
Záložníci
Tomáš
Čarnicky
Roman
Pavlatovský
Filip
Hoffmann
Filip
Števík
Martin
Benca
Martin
Halienka
Útočníci
Maximilián
Mach
Leonard
Druga
Branislav
Becík
Oliver
Timoránsky
Obrancovia
Oliver
Štofko
Sebastian Kristian
Szénasi
Tomáš
Pintér
Matúš
Glič
Adam
Kolarovszki
Martin
Lubušký
Szabolcs
Lapos