Brankári
Kristofer
Sivo
Juraj
Dobra
Záložníci
Oliver
Kalazy
Michal
TÓth
Márk
Márton
Vojtech
Tóth
Noel
Nagy
Sebastian
Čeri
Útočníci
Samuel
Balla
Frederik
Vlkolenský
Karol
Kováč
Enrico
Gabul
Obrancovia
Juraj
Oláh
Daniel
Ivan
Jenifer
Rajťuková
Michal
Kállai