Brankári
Dominik
Sládek
Obrancovia
Aneta
Mareková
Alžbeta
Holičková
Diana
Sabadková
Patrik
Chvojka
Samuel
Chvojka
Erik
Šošovička
Útočníci
Marek
Belko
Peter
Šándor
Peter
Kvasnica
Matúš
Bednárik
Daniel
Báleš
Adam
Pecuš
Patrik
Pecuš
Tomáš
Kuliaček