Brankári
Štefan
Šidlovský
Milan
Hrnčiar
Peter
Ursíny
Andrej
Bella
Obrancovia
Maroš
Kútik
Jaroszláv
Hirjavec
Tomáš
Tuček
Juraj
Obuch
Radovan
Gazdík
Ján
Messerschmidt
Miroslav
Chovan
Igor
Hrabáč
Adam
Večerík
Záložníci
Jaroslav
Baran
Roman
Latta
Tomáš
Hlavatý
Ján
Šimčík
Július
Šaling
Peter
Roško
Martin
Chovan
Martin
Štulajter
Branislav
Očenáš
Denis
Štubniak
Patrik
Lašút
Zdenko
Večerík
Jozef
Mesík
Matúš
Tuček
Útočníci
Marián
Čavoj
Marek
Jobko
Marek
Ursíny
Jozef
Paršo
Juraj
Chovanec