Brankári
Viktória
Cigánková
Lucia
Rečná
Obrancovia
Barbora
Kristová
Kristína Ľudmila
Dvornická
Gabriela
Kastlová
Patrícia
Mikulíková
Dominika
Šuhajdová
Nina
Kuchyňková
Denisa
Stefanova
Dominika
Czvedlerová
Záložníci
Sára
Majzúnová
Sandra
Filová
Simona
Masárová
Michaela
Horváthová
Martina
Olšová
Lucia
Pavlíková
Alexandra
Krištofovičová
Sabrina
Petrušová
Útočníci
Karin
Kozlová
Sabina
Haydary