Brankári
Stella
Hladíková
Sára
Somorová
Záložníci
Nina
Kochová
Patrícia
Mikulíková
Nikol
Siváková
Terézia
Bojňanská
Alannah
Borská
Júlia
Majtényiová
Nina
Majzúnová
Katarína
Vozárová
Anita
Berecová
Alica
Brádlerová
Obrancovia
Martina
Olšová
Marcela
Danihelová
Kristína
Houdeková
Hana
Hladíková
Útočníci
Sabina
Haydary
Karin
Kozlová
Kristína Ľudmila
Dvornická
Žofia
Soókyová
Lenka
Grohmannová