Brankári
Katarína
Horňáková
Záložníci
Mária
Horňáková
Michaela
Horváthová
Barbora
Kristová
Jana
Kuchtová
Viktória
Sopóciová
Lucia
Ručková
Marcela
Lisá
Obrancovia
Simona
Adamiková
Adriana
Puhovichová
Patrícia
Vajsábelová
Útočníci
Simona
Masárová
Daniela
Kršjaková
Karina
Zušťáková
Lucia
Kučerková