Brankári
Maroš
Binda
Vladimír
Brinda
Martin
Lazur
Obrancovia
Lukáš
Vaľa
Jozef
Molnár
Igor
Hriš
Erik
Čontošfalský
Zdeno
Buček
Daniel
Dombrádi
Patrik
Varhoľák
Richard
Tereščík
Alexandre David
Monrigal
Záložníci
Jozef
Belenyesi
Matúš
Vaľa
Marek
Ružička
Maroš
Miškovič
Jaroslav
Sciranka
Michal
Juhász
Róbert
Lučkai
Ján
Rentko
Ondrej
Čigáš
Útočníci
Ladislav
Török
Lukáš
Labič
Tomáš
Borovský
Andrej
Hudák
Samuel
Šulkovský
Stanislav
Ohman
Tomáš
Boda