Brankári
Matúš
Hanuliak
Samuel
Osuský
Benedikt
Malinovský
Filip
Gálik
Záložníci
Ján
Šimunič
Gregor
Sloboda
David
Malý
Šimon
Kovár
Samuel
Mifkovič
Adam
Houdek
David
Kimlička
Patrik
Navarčík
Filip
Ondrejkovič
Lukáš
Dóka
Martin
Kopanyi
Mário
Brutvan
Obrancovia
Miroslav
Mifkovič
Martin
Urbanič
Gabriel
Mifkovič
Sebastián
Kimlička
Útočníci
Albert
Matlovič
Adam
Mravík
Marián
Ružička